FDFer køre svævebane op OIO, Jomsborg

Leg, lejr og friluftsliv...

Juleafslutning og forældremøde
d. 14. December  2017 18.00 - 20.00
i Skt. Markus kirke

 

Vi indbyder til en hyggelig aften, med mærke uddeling, fejring af jubilæer og forældremøde.

 

Vi skal have valg til vores bestyrelse hvor vi henstiller til at du stiller op hvis du vil have indflydelse på kredsens arbejde.

Sådan starter du

Kontakt kredsen via mail F8@FDF.dk og aftal dit første møde, i vinter halvåret er vi i lokaler på Frederiksberg og når sommeren kalder mødes vi i vores bådelaug i sydhavnen.

Inden du bliver medlem har du mulighed for at prøve tre møder ganske gratis, så kan du se om det er noget for dig og prøve at være FDFer.

For at starte til FDF skal du være fyldt fem år og have lysten til at lege i og med vand.

Værdiskabende oplevelser


FDF er leg og oplevelser, vi sætter en ære i at lave anderledes sjove og spænende oplevelser i naturen.

I FDF F8 Søkreds er livet på vandet det der trækker, hele sommeren sejler vi fra vores bådelaug i sydhavnen og gennem hele sejlsæsonen står den på togter og lejrture med vandet og friluftliv som det vi er fælles om. og du kan være med fra du er fyldt fem år.

 

Hvad er FDF?

Kernen i FDF er fællesskabet. Både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner.

Vi tror på potentialet i hvert enkelt menneske og det præger den måde vi er sammen på.

I FDF vil vi gerne inspirere børn til at tænke kreativt og bruge fantasien. Dette gør vi via leg, rollespil og opfinderi. Igennem det udfordrer vi os selv og den verden vi lever i. Derudover vil du i FDF F8 Søkreds, lære at sejle og at være en holdspiller.

Friluftsliv, lejr og sejltogter udgør den røde tråd i kredsen og du bliver en del at det hele.

I FDF møder børn og unge frivillige engagerede voksne, der har en holdning til livet.

FDF bygger på et kristent livssyn og vi forsøger at formidle det kristne budskab og værdier på en måde, der er relevant for moderne børn og unge. Det er værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed. Det er dog ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl.

På længere sigt er FDF et godt afsæt for personlig udvikling. Vi oplever at mange FDF’ere har fået stærke sociale kompetencer, netværk og selvstændighed via FDF.

De har lært at tænke ud af boksen, og har fået de brugbare færdigheder, og den nødvendige ballast, der skal til, når de vigtige valg skal træffes senere i livet.

Derfor mener vi at FDF er en god ting at have i bagagen, når man bliver voksen.

FDFere på tur under lejer på Jomsborg, de kigger på skovbunden og oplever hvilket liv der findes

Leg, fantasi og opfinderi

At bruge vores fantasi er måske noget af det, vi er allerbedst til i FDF.

Som pusling og tumling bruger vi meget tid på at lege – både inde og ude og tilvende os livet ved vandet. Vi klæder os ud. Tager til månen i vores månefartøj og spiser astronautkage. Hygger om et bål eller fisker efter vandmænd og hundestejler.

Som pilt eller væbner vil du måske blive sendt på spionløb, hvor du som agent skal bryde koder for at fange spionen. Du lærer de første manøvrer på vandet, så du bliver i stand til at være gast eller sidde bag rorpinden på kredsens joller.

Kredsens seniorvæbnere og seniorer tager hvis de har lyst duelighedsbevis, og på så mange togter der overhovedet er mulighed for. Vi kan også opfinde en fuldautomatisk pandekagevender eller tage på senior kurser med 500 andre unge.

Natur og friluftsliv

I FDF spiller friluftsliv en vigtig rolle – i alle aldersklasser. For puslinge og tumlinge betyder det for eksempel, at de går på opdagelse i naturen, bygger huler og lærer at tænde et bål.

Som pilt eller væbner tager man måske på kanotur, klatrer i træer eller bruger naturens materialer til at lave flotte smykker.

Seniorvæbnere og seniorer vil måske udfordre sig selv med overlevelsesture og

adventure races, tage til andre lande for at opleve naturen dér eller hygge om bålet med lækker gourmetmad.

Værdigrundlag

Inden du beslutter at lade dit barn blive medlem af FDF gengives her et udpluk af FDFs værdigrundlag

- Vi tror på, at mennesker har brug for et udgangspunkt for deres pejling i livet, og vi er ikke i tvivl om, at kristendommen er det bedste udgangspunkt.

- Vi tror på, at de egenskaber, som vi har brug for i legen, er vigtige egenskaber i et

menneskeliv.

- Vi tror på, at mennesker udvikler selvstændighed gennem medansvar og medindflydelse.

- Vi tror på at børns og unges identitet også  skabes gennem en række brugbare færdigheder, som er til gavn for dem selv og andre.

FDF F8 Søkreds - F8@FDF.dk - tlf. 2235 3377 - CVR. 30027256 - Risbyholmvej 5, 2700 Brønshøj